Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Kornelija Veisienė

2018-09-03

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

- aptarnauja asmenis Archyvo priimamajame, priima prašymus bei teikia informaciją apie archyvų veiklą ir saugomus dokumentus;

- teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims Archyvo skaitykloje susipažinti ir tirti dokumentus;

- rengia ir pasirašo Archyvo informacinius pranešimus privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės institucijoms ir įstaigoms;

- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus, archyvo saugomų dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

- pagal kompetenciją registruoja dokumentus, pildo duomenis apie Archyvo saugomus dokumentus elektroninėse dokumentų valdymo ir informacinėse sistemose;

- tvarko dokumentus;

- informuoja Archyvo direktorių apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

 Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų archyvinio darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;

- mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

 

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-12-27 10:28