Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Raimonda Mažrimienė

2017-02-06

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- pataria Archyvo direktoriui planuojant ir organizuojant Archyvo darbą, užtikrindamas Archyvui nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

- užtikrina Archyvo direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;

- koordinuoja Archyvo filialų veiklą;

- rengia Archyvo veiklos planų ir ataskaitų, direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektus ir teikia juos Archyvo direktoriui;

- pagal kompetenciją teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

- administruoja Archyvo dokumentų valdymo sistemą;

- teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo personalui tvarkyti reikalingus dokumentus ir susijusią informaciją, užtikrina šių dokumentų ir informacijos pateikimą nustatytais terminais;

- laikinai nesant Archyvo direktoriaus, gavęs įgaliojimus, atlieka Archyvo direktoriaus funkcijas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo valstybės archyvuose patirtį;

- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų apsaugą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- mokėti rengti Archyvo vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų ir kitų teisės aktų projektus; analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;

- mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

 

 

 

---

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-12-27 10:45