Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Sonata Navickienė

2017-02-06

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- teikia siūlymus Archyvo direktoriui dėl Archyvo finansų valdymo ir apskaitos tvarkymo;

- rengia Archyvo finansų valdymą ir apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

- teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus ir susijusią informaciją, užtikrina šių dokumentų ir informacijos pateikimą nustatytais terminais;

- pagal kompetenciją vizuoja Archyvo parengtus dokumentų projektus;

- kontroliuoja Archyvo buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymą pagal FVAIS programą;

- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Archyvo metų veiklos planus ir ataskaitas;

- vykdo Archyvo lėšų naudojimo ir apskaitos priežiūrą;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

- turėti profesinių žinių ir ne mažiau kaip 1 metų darbo finansų planavimo, valdymo ir tvarkymo srityse patirtį;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymo klausimus;

- mokėti taikyti praktikoje viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

- mokėti rengti Archyvo vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų ir kitų teisės aktų projektus, išvadas, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis.

 

 

 

 

 

---

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2019-02-12 11:01