Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Darbuotojai

Živilė Usova

2017-12-01

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

- aptarnauja asmenis Archyvo priimamajame, priima prašymus bei teikia informaciją apie archyvų veiklą ir saugomus dokumentus;

- teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims Archyvo skaitykloje susipažinti ir tirti dokumentus;

- rengia ir pasirašo Archyvo informacinius pranešimus privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės institucijoms ir įstaigoms;

- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus, archyvo saugomų dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

- pagal kompetenciją registruoja dokumentus, pildo duomenis apie Archyvo saugomus dokumentus elektroninėse dokumentų valdymo ir informacinėse sistemose;

- tvarko dokumentus;

- informuoja Archyvo direktorių apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

 Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų archyvinio darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;

- mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

 

 

 

 

 

 

---

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-12-27 10:30