Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Eglė Rosinaitė

2017-02-06

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytą dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo reikalavimų priežiūrą priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose (toliau – Įstaigos);

- teikia informaciją ir konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir įmones, kitus juridinius ir fizinius asmenis dokumentų ir archyvų valdymą bei naudojimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;

- teikia metodinę pagalbą Įstaigoms, perduodančiomis dokumentus į Filialą;

- pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;

- teikia siūlymus norminių dokumentų projektams dokumentų valdymo srityje;

- organizuoja ir veda seminarus, paskaitas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;

- pagal kompetenciją registruoja dokumentus, rengia fondų pažymas, pildo duomenis apie Filialo saugomus dokumentus elektroninėse dokumentų valdymo ir informacinėse sistemose;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų archyvinio darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis.

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-12-27 10:57