O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Elžbeta Šimelevičienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● teikia skaitytojams ir archyvo darbuotojams konsultacijas apie nacionalinio dokumentų fondo turinį ir informacijos paieškos sistemas, tvarko skaitytojų asmens bylas, kontroliuoja jų darbą su dokumentais;

● tvarko ir aprašo dokumentus, rengia informacines paieškos priemones;

● organizuoja bylų išdavimą iš saugyklų, panaudojimo fondo kūrimą;

● konsultuoja darbuotojus skyriaus kompetencijos klausimais;

● teikia informaciją apie archyve saugomus dokumentus, teikiamas paslaugas, paklausimų nagrinėjimo tvarką;

● rengia ar dalyvauja rengiant metodinius dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

● vykdo kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

● turėti 3 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį;

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

● išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį;

●  mokėti dirbti kompiuteriu programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, kitomis duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

● gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-07 13:05