O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Gražina Baranauskienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą, paieškos;

● atlieka reikalingų dokumentų paiešką, pagal rastus dokumentus parengia oficialius archyvo dokumentus;

● užtikrina, kad parengti oficialūs dokumentai būtų tikslūs ir išsamūs;

● tvarko ir aprašo dokumentus, rengia informacinės paieškos priemones;

● konsultuoja naudotojus dokumentų paieškos klausimais;

● rūpinasi iš saugyklų gaunamų dokumentų saugumu;

● aptarnauja Rašytinių dokumentų skaityklos skaitytojus pagal galiojančias skaityklos darbo taisykles;

● vykdo kitas archyvo vadovybės pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą;

● turėti aukštąjį universitetinį (humanitarinį arba socialinių mokslų) išsilavinimą;

● mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

● savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

● mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu ir kitomis duomenų paieškos sistemomis bei duomenų bazėmis;

● būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, kruopštus.

● nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2015-05-20 08:53