O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Halina Skudutienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● laiku ir kokybiškai atlieka pavestus darbus;

● saugo dokumentus nuo fizinių pažeidimų;

● tikrina bylų skaičių ir būklę, deda bylas į dėžutes, numeruoja bylų lapus;

● išduoda ir padeda bylas;

● kaupia žinias apie pažeistus dokumentus;

● pildo temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų rodmenų registracijos žurnalus;

● pagal nustatytą prieigą pildo Bylų sąvado bazę naujais duomenimis;

● uždaro saugyklų duris, išeinant iš darbo nustatyta tvarka saugyklų apsaugą perduoda apsaugos darbuotojui;    

● vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● būti susipažinęs su archyvų darbą reglamentuojančiais dokumentais;

● būti susipažinęs su priešgaisrinės ir darbo saugos taisyklėmis;

● turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, archyvinio darbo stažą;

● mokėti dirbti kompiuteriu;

● mokėti organizuoti savo darbą;

● būti pareigingas, darbštus.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2015-05-20 09:04