O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Elžbeta Šimelevičienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą, paieškos, pagal rastus archyvinius dokumentus rengia oficialius archyvo dokumentus;

kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavestų prašymų nagrinėjimo terminus, atsakymų tikslumą ir pilnumą, užtikrina teikiamos informacijos iš Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų tikrumą;

teikia administracines paslaugas – fiziniams ir juridiniams asmenims teikia informaciją apie Archyvo teikiamas paslaugas, reikalingų dokumentų paiešką;

organizuoja ir kontroliuoja Rašytinių dokumentų skaityklos darbą, bylų išdavimo iš saugyklų darbus;

konsultuoja Skyriaus darbuotojus dokumentų paieškos, prašymų nagrinėjimo klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, rengiančių dokumentų tvarkymą, saugojimą ar naudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus, darbe;

pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant;

vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ir Archyvo vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį dokumentų tvarkymo ir naudojimo srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

išmanyti Archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį, išmanyti rašytinių dokumentų saugojimo, jų naudojimo tvarką, informacijos teikimo ir ribojimo reikalavimus;

mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestų grupių darbą;

mokėti apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), mokėti dirbti su duomenų paieškos sistemomis;

mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:03