O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Sigita Baranauskienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● kontroliuoja jo kuruojamai sričiai priklausančio archyvo Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų saugojimo, fizinės būklės užtikrinimo, dokumentų ir apskaitos dokumentų tvarkymo, LAFS duomenų pildymo darbus;

● kontroliuoja Dokumentų naudojimo skyriaus teikiamos informacijos tikslumą, dokumentų, reikalingų išsamiam oficialių atsakymų parengimui, panaudojimo pilnumą, fizinių ir juridinių asmenų prašymų nustatyti juridinį faktą atsakymų nagrinėjimo kokybę bei vykdymo terminus;

● rengia teisės aktus, organizuoja teisės aktų projektų rengimą;

● surašo administracinių teisių pažeidimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18813 straipsniuose;

● koordinuoja archyvo struktūrinių padalinių darbą;

● teikia direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo tobulinimo, skyrių pertvarkymo;

● direktoriui pavedus, atstovauja archyvą Lietuvoje ir užsienyje;

● direktoriui nesant, eina direktoriaus pareigas.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius;

● išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius archyvo darbą;

● mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, profesinę patirtį;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimą, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

● gebėti planuoti ir organizuoti archyvo darbą, savarankiškai rinktis darbo metodus;

● būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti.

  

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-05 11:10