O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Darbuotojai

Vytautas Alekna

2015-10-08

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

- organizuoja sukauptų dokumentų saugojimą, rengia bylas įrišti, atrenka restauruotinus lapus;

- tikrina dokumentų kiekį ir būklę, fiksuoja įrištinas bylas, restauruotinus ir konservuotinus lapus, išsiaiškina dingusias bylas;

- sudeda į dėžutes ir aplankus naujai gautus ir sutvarkytus dokumentus, tvarko saugyklų topografiją;

- išduoda bylas skaitytojams ir darbuotojams, grąžina jas į saugyklas patikrinant;

- stebi dokumentų saugojimo režimo reikalavimų laikymąsi, fiksuoja prietaisų rodmenis;

- atlieka smulkų dokumentų remontą;

- vykdo archyvo vadovybės pavedimus, atsiskaito už atliktą darbą.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, informacijos apsaugą ir teikimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą; Reikalavimus dokumentų saugykloms ir kitus archyvų veiklą reglamentuojančius teisės norminius dokumentus, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;

- turėti aukštąjį neuniversitetinį ar vidurinį išsilavinimą, darbo su dokumentais įgūdžių ir 2 metų darbo stažą;

- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti metodus ir sprendimo būdus;

- būti pareigingam, darbščiam, atidžiam, sugebėti susikaupti, mokėti bendrauti, gebėti intensyviai dirbti fiziškai.

 

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-02-10 08:38