Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

INFORMACINĖS SISTEMOS

ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖ SISTEMA (EAIS)

Darbuotojams      Vartotojams

 

INTEGRALI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA (I@PS)

Prisijungti 

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenys aptarnaujami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Informaciją teikia ir prašymus priima vyriausioji specialistė Daina Čenytė , tel. (8 5) 265 2255, el. p. d.cenyte@archyvai.lt. 

 

 

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose

  

 

Naujienos

Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) Putname sutvarkyti BALF dokumentai

2015-10-16

2015 m. rugsėjo 23–spalio 10 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojos – l. e. direktoriaus pavaduotojos pareigas Sigita Baranauskienė ir Dokumentų sklaidos skyriaus vedėja Džiuginta Stankevičienė lankėsi Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) Putname (JAV). Komandiruotė sietina su „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimu. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos užsienio lietuvių archyvų tvarkymo ir panaudojimo veiksmų planas vykdomas jau ketverius metus.

S.Baranauskienė ir Dž.Stankevičienė tęsė pernai vykusio projekto „Lietuvių išeivijos archyvų specialistų mokymai Lituanistikos tyrimo ir studijų centre ir lietuvių išeivijos archyvinės medžiagos tvarkymas Amerikos lietuvių kultūros archyve ALKA“ metu pradėtus darbus – tvarkė ALKA archyve saugomus likusius neaprašytus Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) dokumentus. Dokumentų tvarkymo, aprašymo klausimais buvo tariamasi su ALKA pirmininke Mirga Girniuviene.

Tvarkymo metu dokumentai peržiūrėti, atskirti pelėsio pažeisti dokumentai. Dalis dokumentų yra labai blogos fizinės būklės, purvini, trupantys, lūžtantys. Dokumentai buvo sudėti į naujus aplankus ir naujas dėžes. Aplankai dėžėse sunumeruoti,sudarytas BALF dokumentų dėžių ir jose saugomų dokumentų sąrašo tęsinys. Sąraše apibendrintai nurodytos dėžėse ir aplankuose saugomų dokumentų temos, rūšys, chronologinės ribos.

Sutvarkytų dokumentų turinys mažai skyrėsi nuo 2014 m. tvarkytų dokumentų turinio. Šiemet buvo peržiūrėta ir sutvarkyta daugiau BALF įgaliotinių Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje ir kitose Europos valstybėse veiklos, jų pajamų ir išlaidų pateisinamųjų dokumentų, BALF pirmininko kun. V.Martinkaus, BALF Hartfordo skyriaus (1948-2007 m.) ir Putnamo skyriaus (1979-2000 m.) veiklos dokumentų. Taip pat susistemintos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tremtinių žinių biuro sudarytos lietuvių pabėgėlių stovyklose gyvenusių asmenų (DP) registracijos kortelės (1951 m.).

Be aukščiau minėtų, sutvarkyti ir kiti dokumentai, atspindintys BALF veiklą 1944–1994 m.: aukų rinkimą, vajų organizavimą, maisto, darbužių avalynės siuntimą ir kitos paramos teikimą Vokietijoje perkeltųjų asmenų stovyklose (DP camp) gyvenusiems asmenims, paramos Vasario 16-osios gimnazijai organizavimą, BALF bendradarbiavimą su JAV bei tarptautinėmis paramos pabėgėliams, labdaros, katalikiškomis ir kitomis organizacijomis, informacijos ir pagalbos į JAV bei kitas valstybes emigruojantiems lietuviams teikimą, asmenų paiešką. Saugoma nemažai tarptautinių labdaros ir paramos pabėgėliams organizacijų biuletenių, spaudos iškarpų, nuotraukų klišių.

Iš viso ALKA 8 kambaryje saugomos 124 dėžės BALF dokumentų. Su dokumentų sąrašu ateityje bus galima susipažinti tinklapyje www.lkma.org/alka_archyvai.htm

Tikimės, kad aprašyti BALF dokumentai ateityje sudomins Lietuvos ir išeivijos istorikus, tyrinėtojus, besidominčius BALF veikla teikiant paramą lietuviams pabėgėliams bei perkeltųjų asmenų stovyklose (DP camp) gyvenusių asmenų istorija ir likimais.

 

 

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-10-16 11:07