Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

INFORMACINĖS SISTEMOS

ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖ SISTEMA (EAIS)

 Pagalba

Darbuotojams      Vartotojams

INTEGRALI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA (I@PS)

Pagalba

Prisijungti 

 

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenys aptarnaujami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Informaciją teikia ir prašymus priima vyriausioji specialistė Daina Čenytė, tel. (8 5) 265 2255, el. p. daina.cenyte@archyvai.lt

 

 Pagalba

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose

  

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS DEKLARACIJA DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

 

Pranešame, kad valstybės archyvų skaityklos pradeda dirbti ir atnaujina fizinį asmenų aptarnavimą.

 

Karantino draudimų švelninimo valstybės archyvų veikloje metodinės rekomendacijos

 

Naujienos

Parengtas Registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams ar jų sunaikinimo tvarkos aprašo projektas

2012-12-12

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Ministro Pirmininko kanclerio 2012-05-10 rezoliucija Nr. 63-1822, ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 21 straipsnio 3 dalį, parengė Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo „Dėl Registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams ar jų sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau vadinama − Projektas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad likviduojant registrą turi būti numatyta registro likvidavimo pabaiga, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams ar kitam registrui tvarka arba šių duomenų, informacijos ir dokumentų ir (arba) jų kopijų saugojimo ir (arba) sunaikinimo priemonės ir terminai, keistini teisės aktai, teikėjų ir gavėjų informavimo tvarka ir (arba) kitos registro likvidavimo priemonės. Registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams tvarka arba jų sunaikinimo priemonės ir terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Projektas parengtas atsižvelgiant ir į Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055; 2012, Nr. 44-2147)  15 straipsnio nuostatas.

Projektu siekiama nustatyti Registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams bendruosius reikalavimus, perdavimo valstybės archyvams būdus ir naikinimo tvarką. Projekto nuostatos suderintos su Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktais, nustatančiais oficialių dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo bendruosius reikalavimus.

Šiuo metu vyksta konsultacijos su visuomene − Projektas paskelbtas Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (Nr. 12-4171-01).

Jūsų pastabų ar pasiūlymų dėl Projekto lauktume iki 2012-12-21. Pastabas ar pasiūlymus prašytume siųsti el. pašto adresu lvat@archyvai.lt

 

Parengė

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

Dokumentų ir archyvų valdymo skyrius

 

 

------

 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-12-20 07:49