Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

INFORMACINĖS SISTEMOS

ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖ SISTEMA (EAIS)

 Pagalba

Darbuotojams      Vartotojams

INTEGRALI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA (I@PS)

Pagalba

Prisijungti 

 

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenys aptarnaujami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Informaciją teikia ir prašymus priima vyriausioji specialistė Daina Čenytė, tel. (8 5) 265 2255, el. p. daina.cenyte@archyvai.lt

 

 Pagalba

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose

  

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS DEKLARACIJA DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

 

Pranešame, kad valstybės archyvų skaityklos pradeda dirbti ir atnaujina fizinį asmenų aptarnavimą.

 

Karantino draudimų švelninimo valstybės archyvų veikloje metodinės rekomendacijos

 

Naujienos

Lietuviškieji archyvai Amerikoje

2018-11-26

Pastaraisiais metais Lietuvos archyvarų keliai vis dažniau veda anapus Atlanto. Jungtinėse Amerikos Valstijoje, kur ne vieną dešimtmetį veikia aktyvi mūsų tautiečių išeivių bendruomenė, sukaupta itin daug Lietuvai reikšmingo paveldo, tad tęsdami gražią tradiciją įgyvendinti bent keletą „Globalios Lietuvos“ programoje užsibrėžtų darbų Lietuvos valstybės archyvų atstovai šiemet ir vėl vyko atrasti Amerikos. Tiksliau – Amerikoje ieškoti Lietuvos.

Lapkričio 16–19 d. Lietuvos Respublikos generalinio konsulo Los Andžele Dariaus Gaidžio išankstinio įdirbio ir pagalbos dėka Lietuvos vyriausiasis archyvaras Dr. Ramojus Kraujelis ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys turėjo galimybę susitikti su iškiliais išeivijos veikėjais ir jų ainiais – ilgamečio garbės generalinio konsulo Vytauto Čekanausko žmona Janina Čekanauskiene, signataro Jono Vailokaičio dukra Ramute Vailokaityte Backer, signataro prof. Mykolo Biržiškos anūke Danute Mazeika, signataro Jono Smilgevičiaus anūku Vitaliu Petrušiu, Ministro Pirmininko ir kariuomenės vado generolo Jono Černiaus sūnumi Vytautu Černiumi. Šių susitikimų metu sutarta jau artimiausiu metu sutvarkyti ir aprašyti reikšmingiausius Lietuvos išeivijos JAV archyvus, visų pirma, turtingą konsulo Vytauto Čekanausko archyvą, o vertingiausią mūsų išeivijos dokumentinį paveldą suskaitmeninti, išsaugant jį ateities kartoms.

   

Los Andžele Lietuvos archyvarai skaitė paskaitą šeštadieniniam istorijos klubui ir Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vyresniems mokiniams, apsilankė Latvijos nepriklausomybės šimtmečio priėmime ir Stanfordo universitete, kur buvo tartasi dėl galimybės Stanfordo universiteto bibliotekoje saugoti Lietuvos archyvų skaitmenines kopijas. Paskutinę vizito dieną vyko susitikimas su kino dokumentikos kūrėju Algimantu Žemaitaičiu, gyvenančiu Santa Monikoje. Algimantas Žemaitaitis prieš kelerius metus Lietuvos centriniam valstybės archyvui jau yra perdavęs fotodokumentų ir vaizdo dokumentų kolekciją bei įrangos.


Lapkričio 20–22 d. Lietuvos vyriausiasis archyvaras R. Kraujelis ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius D. Žižys lankėsi Čikagoje ir Lemonte. Susitikimo su jaunosios kartos išeivijos atstove Lithuanian Archives Project organizacijos vadove Audra Adomėnas metu buvo aptartos galimybės plėtoti JAV lietuvių archyvų skaitmeninimo projektus, keistis gerąja patirtimi ir organizuoti stažuotes Lietuvoje ir JAV. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.


Lietuvos archyvarai taip pat turėjo garbės pabendrauti su Amerikos lietuviu Algirdu Virgilijumi Antanaičiu, kuris pristatė žymaus tarpukario politinio veikėjo Ernesto Galvanausko korespondenciją. Šiuos dokumentus planuojama perduoti Lietuvos archyvams.

Dar vienas įdomus ir prasmingas susitikimas įvyko „Draugo“ redakcijoje, kur Lietuvos archyvarus pasitiko Ramunė ir Raimundas Lapai. R. Lapas svečiams iš Lietuvos pristatė įspūdingą privačią dokumentų ir radijo laidų įrašų kolekciją. Sutarta, kad ji bus perduota į Lietuvą suskaitmeninti, kad su šiais radijo įrašais galėtų susipažinti ir plačioji visuomenė.

Paskutinę vizito dieną R. Kraujelis ir D. Žižys turėjo galimybę apsilankyti Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Lemonte. LTSC pirmininkas Robertas Vitas ir centro atstovai Kristina Lapienytė bei Arvydas Reneckis svečiams aprodė naująsias LTSC patalpas, buvo aptartos centre esančių kino ir vaizdo archyvų skaitmeninimo ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.


Svečiams iš Lietuvos buvo sudaryta galimybė stebėti lietuvių pasirodymą Padėkos dienos parade Čikagos gatvėse, tad vizitas išties buvo turiningas ne tik dalykine, bet ir pažintine prasme.

 

 
 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-11-26 14:06