Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Prašymų formos

     Asmenų prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus priimami pareiškėjui atvykus į valstybės archyvą, siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba faksu.

     Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę. Kai toks prašymas siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba faksu prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus. 

     Valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. Atsiskaityti už paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu. Archyvo duomenis ir banko sąskaitų numerius rasite čia.

 

Lietuvos valstybės istorijos archyvo
prašymų formos

 

 

Prašymas susipažinti su archyve saugomais dokumentais

 

WORD

 

 

Dokumentų užsakymo į skaityklą lapas

 

WORD

 

Prašymas išduoti dokumentus

 

 

WORD

 

         
Prašymas išduoti dokumentą, patvirtinantį darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį Lietuvos valstybės istorijos archyve

 

 WORD

 

 

 

Dokumentų naudojimo skyriui:

 

Prašymas išduoti gimimo faktą patvirtinantį dokumentą 

 

 WORD

 

Prašymas išduoti santuokos (ar santuokos nutraukimo) faktą patvirtinantį dokumentą

 

WORD

 

Prašymas išduoti mirties faktą patvirtinantį dokumentą

 

 WORD

 

  

Lithuanian State Historical Archives
application forms

 

   
An application for documents confirming birth

      

 WORD 

   
An application for documents confirming marriage

 

 WORD

  
An application for documents confirming death

 

 WORD

         
Free form application

 

WORD

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-04-24 15:08