Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Aleksandr Baniusevič

2017-02-28

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • kuria ir tobulina dokumentų informacines paieškos sistemas (fondų apyrašus, apžvalgas, vardines, geografines, dalykines rodykles ir kt.).;
 • teikia informaciją apie Archyve saugomų dokumentų turinį ir informacijos paieškos sistemas;
 • teikia patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus institucijoms ir asmenims jų prašymuose nurodyta tema;
 • rengia dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas;
 • vykdo dokumentų sklaidą masinėse informacijos priemonėse ir virtualioje erdvėje;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamrentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinį arba socialinių mokslų) ir profesinių žinių;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės dokumentų naudojimą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • gebėti savarankiškai planuoti, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus;
 • mokėti skaityti ir suprasti archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba;
 • mokėti vieną ES kalbų.

 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-03-07 14:38