Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Ana Gžibovska

2017-02-28

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • tvarko ir tikslina archyvo dokumentų ir dokumentų skaitmeninių kopijų apskaitą;
 • vykdo dokumentų paruošimą skaitmeninimui;
 • vykdo dokumentų išėmimą iš saugyklų, perdavimą ir priėmimą po skaitmeninimo;
 • skaitmenines dokumentų kopijas talpina archyvo vidaus tinkle viešai prieigai;
 • tvarko, tikslina, papildo bei teikia duomenis Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS) administratoriui;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštesnįjį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų naudojimą, apskaitą, tvarkymą bei saugojimą;
 • sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE)
 • mokėti rusų ir lenkų kalbas.

 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-04-25 14:37