Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Aušra Rutulienė

2018-12-31

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • organizuoja saugomų dokumentų pagrindu pažymų, patvirtintų dokumentų kopijų, išrašų asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti, išdavimą;
 • teikia informaciją apie archyvo vykdomą veiklą, saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
 • koordinuoja skyriui priskirtų dokumentų apskaitą, jų aprašymą, informacijos paieškos priemonių ir metodinių nurodymų vykdomų darbų klausimais rengimą;
 • rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinimui archyvo direktoriui, rengia kitus su skyriaus veikla susijusius dokumentus;
 • rengia ir teikia archyvo direktoriui (jo pavaduotojui) skyriaus veiklos planus bei skyriaus veiklos ataskaitas, direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
 • padeda rengti, skyriui priskirtų dokumentų pagrindu, dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas;
 • dalyvauja archyvo dokumentų ekspertų komisijoje, kitose komisijose ir darbo grupėse;
 • teikia pasiūlymus archyvo direktoriui skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
   

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos krypties išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės archyvų sistemoje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį   administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą bei informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • dirbti Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu, rusų ir lenkų kalbas įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu.

 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:24