Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Birutė Važgienė

2017-02-28

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • stebi ir kontroliuoja Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų fizinę būklę;
  kaupia ir sistemina duomenis apie bylas, kurias reikia restauruoti, įrišti, sudėti į dėžutes ir dezinfekuoti
 • organizuoja Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų perdavimą restauravimui ir įrišimui, kontroliuoja darbų kokybę, dokumentų grąžinimą į archyvo saugyklas;
 • organizuoja Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų perdavimą mikrofilmavimui, kontroliuoja darbų kokybę, dokumentų grąžinimą į archyvo saugyklas;
 • organizuoja Archyvo saugyklų dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją;
 • esant būtinybei, pavaduoja originalų skaityklos darbuotojus;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinį arba socialinių mokslų), specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės dokumentų saugojimą, naudojimą, apskaitą bei tvarkymą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • mokėti skaityti Archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba, mokėti vieną ES kalbų.

 

- - -

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-03-06 10:51