Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Daiva Botyrienė

2020-02-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia informaciją ir konsultacijas institucijoms ir asmenims apie archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
 • organizuoja ir koordinuoja saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ar jų kopijų teikimą asmenims dėl informacijos gavimo teisės norminių aktų nustatyta tvarka;

 • organizuoja ir koordinuoja nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir apskaitą, teikia ataskaitas ir informaciją apie apskaitos duomenų pasikeitimus;
 • koordinuoja informacinių paieškos sistemų kūrimą, pertvarkymą ir papildymą, tvarko ir tikslina dokumentų apskaitą ir teikia duomenis informacinės sistemos „Elektroninio archyvo informacinės sistemos“ programos valdytojui;

 • teikia skyriaus vedėjui ir archyvo vadovybei darvų programas, norminių ir metodinių dokumentų projektus dėl dokumentų apskaitos tvarkymo, dalyvauja archyvo dokumentų ekspertų komisijos, kitų komisijų bei darbo grupių darbe;

 • pavaduoja skyriaus vedėją jam laikinai nesant;
 • vykdo kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

   

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos krypties išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės archyvų sistemoje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, naudojimą, informacijos teikimą ir ribojimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;
 • mokėti dirbti su kompiuterine programa – informacine sistema „Elektroninio archyvo informacinė sistema“, Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir informavimo reikalavimus;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu, rusų ir lenkų kalbas įgudusio vartotojo C2 lygiu.
 

---

 

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-01-28 09:39