Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Daiva Botyrienė

2018-12-31

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

  • teikia informaciją ir konsultacijas institucijoms ir asmenims apie archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
  • nagrinėja asmenų prašymus ir pranešimus;
  • teikia informaciją ir ataskaitas apie Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve, papildymą, apskaitos duomenų pasikeitimus;
  • koordinuoja informacinių paieškos sistemų kūrimą, pertvarkymą ir papildymą, tvarko ir tikslina dokumentų apskaitą ir teikia duomenis informacinės sistemos „Elektroninio archyvo informacinės sistemos“ programos valdytojui;
  • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir archyvo vadovybės pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos krypties išsilavinimą bei profesinių žinių;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius informacijos teikimą ir ribojimą, dokumentų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
  • išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;
  • mokėti dirbti su kompiuterine programa – informacine sistema „Elektroninio archyvo informacinė sistema“ bei Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
  • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu, rusų ir lenkų kalbą C2 lygiu.
 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:23