Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Dalia Janušauskaitė

2020-02-03

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • kontroliuoja saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ar jų kopijų teikimą asmenims dėl informacijos gavimo teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja, koordinuoja ir atlieka darbus dokumentų saugyklose, susijusius su dokumentų išsaugojimu ir fizinės būklės užtikrinimu;
 • atlieka bylų fizinės būklės ir kiekio patikrinimus, trūkstamų bylų paiešką ir tvarko jų apskaitą;
 • sudaro, pildo ir tvarko fondų topografiją, informacijos paieškos priemones;
 • esant būtinybei, išduoda bylas Archyvo darbuotojams ir tyrinėtojams, numeruoja bylų lapus ir patikrina bylų lapų numeraciją;
 • teikia skyriaus vedėjui kuruojamų skyriaus darbų ataskaitas;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinį arba socialinių mokslų), specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • tinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės dokumentų saugojimą, naudojimą bei tvarkymą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus;
  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžiui (MS Windows, MS Office, IE);
 • mokėti skaityti ir suprasti Archyvo dokuemntus rusų ir lenkų kalba.
 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-02-03 13:18