Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Dalia Janušauskaitė

2018-12-28

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia informaciją ir konsultacijas institucijoms ir asmenims apie archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
 • organizuoja ir koordinuoja saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ar jų kopijų teikimą asmenims dėl informacijos gavimo teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir apskaitą;
 • teikia skyriaus vedėjui ir archyvo vadovybei darbų programas, norminių ir metodinių dokumentų projektus dėl dokumentų išsaugojimo ir darbų saugyklose organizavimo, dalyvauja archyvo dokumentų ekspertų komisijos, kitų komisijų bei darbo grupių darbe.
 • pavaduoja skyriaus vedėją jam laikinai nesant;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos krypties išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės archyvų sistemoje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, naudojimą, informacijos teikimą ir ribojimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu, rusų ir lenkų kalbas įgudusio vartotojo C2 lygiu.
 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:24