Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Danutė Abramovienė

2017-02-28

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • ruošia Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus mikrofilmavimui;
 • pildo užsakymus dėl dokumentų pervežimo ir perdavimo Lietuvos centrinio valstybės archyvo Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriui;
 • parveža bylas atgal į Archyvą ir perduoda į Archyvo dokumentų saugyklas;
 • priima ir įrašo į apskaitos dokumentus pagamintus mikrofilmus (diazo kopijas);
 • sušifruoja mikrofilmus ir perduoda juos į Archyvo mikrofilmų saugyklą;
 • tvarko Archyvo mikrofilmų kolekcijų apskaitos dokumentus;
 • esant būtinybei, išduoda tyrinėtojams dokumentų mikrofilmus, priima bei saugykloje padeda į vietą grąžintus mikrofilmus;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis;

 

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštesnįjį arba vidurinį išsilavinimą, specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės dokumentų naudojimą, apskaitą bei saugojimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas:
  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • mokėti skaityti ir suprasti Archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba.

 

- - -

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-03-06 10:57