Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Dovilė Jurgilevičiūtė

2018-01-03

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • kuria ir tobulina dokumentų informacines paieškos sistemas (fondų apyrašus, apžvalgas, vardines, geografines, dalykines rodykles ir kt.).
 • teikia dokumentų pagrindu informaciją apie Archyvo dokumentų sudėtį bei tūrinį; patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus institucijoms ir asmenims jų prašymuose nurodyta tema;
 • rengia dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamrentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.

   

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų išsilavinimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų aprašymą, tvarkymą ir naudojimą;
 • sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • mokėti skaityti ir suprasti archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalbomis;m
  mokėti vieną ES kalbų.
 

 ---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 13:33