Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Esma Matusienė

2018-12-31

 

Valstybės tarnautojas atleika šias funkcijas:

 

 • organizuoja saugomų dokumentų pagrindu pažymų, patvirtintų dokumentų kopijų, išrašų asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti, išdavimą;
 • teikia informaciją apie archyvo vykdomą veiklą, saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • koordinuoja skyriui priskirtų dokumentų apskaitą, jų aprašymą, informacijos paieškos priemonių ir metodinių nurodymų vykdomų darbų klausimais rengimą;
 • teikia metodinę pagalbą skyriaus darbuotojams, juos konsultuoja bei kontroliuoja jų darbą;
 • teikia skyriaus vedėjui darbo ataskaitas bei atsiskaito už kuruojamų skyriaus darbų atlikimą;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jam laikinai nesant;
 • dalyvauja archyvo dokumentų ekspertų komisijoje, kitose komisijose ir darbo grupėse;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir archyvo vadovybės pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos krypties išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės archyvų   sistemoje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą bei ribojimą;
 • išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • dirbti Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu, rusų ir lenkų kalbas įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu.
 
---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:23