Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Igor Voitiulevič

2017-02-28

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir asmeniškai atsako už skyriui nustatytų funkcijų vykdymą, veiklos rezultatus, už skyriaus vidaus administravimą ir priimtų sprendimų pasekmes;
 • rengia ir teikia Archyvo direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
 • rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinimui Archyvo direktoriui, nustato jiems metines veiklos užduotis ir atlieka jų veiklos vertinimą bei rengia kitus su skyriaus veikla susijusius dokumentus;
 • organizuoja Archyve saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų skaitmeninimą ir skaitmeninių kopijų apskaitą;
 • organizuoja skaitmeninių kopijų viešąją prieigą;
 • organizuoja archyvo vidaus tinklo ir kompiuterinės įrangos priežiūrą;
 • organizuoja ir koordinuoja projektinių veiklų vykdymą Skyriaus kompetencijos ribose;
 • teikia siūlymus archyvo vadovybei Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.
 • administruoja archyvo internetinį tinklalapį.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų saugojimą ir valdymą, informacinių technologijų naudojimą, informacinių sistemų kūrimą, duomenų saugos valdymą;
 • gerai išmanyti informacinių technologijų, duomenų bazių ir jų sistemų, kompiuterinių tinklų administravimą ir sistemų projektavimą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti.
 • mokėti rusų,  lenkų kalbas ir vieną iš Europos Sąjungos kalbų.

 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-04-25 14:20