Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Jolanta Puodžiūnienė

2018-12-10

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • organizuoja ir kontroliuoja Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų naudojimą skaityklose;
 • teikia informaciją tyrinėtojams apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų turinį ir informacijos paieškos sistemas;
 • pildo ir tvarko skaityklos lankytojų apskaitos dokumentus Integralioje administracinių paslaugų sistemoje IAPS;
 • tvarko tyrinėtojų asmens bylas;
 • kontroliuoja tyrinėtojų elgesį dokumentų skaitykloje;
 • kontroliuoja tyrinėtojams išduodamus ir tikrina grąžinamus apyrašus ir bylas;
 • priima tyrinėtojų užsakymus dokumentų kopijavimui ir organizuoja jų kopijavimą;
 • apmoko tyrinėtojus naudotis Archyvo fotografavimo įranga;
 • analizuoja skaityklų darbą (dokumentų naudojimo intensyvumą, apsilankymų skaičių ir kt.) ir teikia siūlymus dėl Archyvo skaityklų darbo optimizavimo;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinį arba socialinių mokslų), specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų naudojimą, apskaitą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skaityklų veiklą, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus;
 • mokėti skaityti ir suprasti Archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba, mokėti vieną ES kalbų.
 

- - -

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-12-10 11:36