Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Jolita Širkienė

2018-12-27

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • atlieka išankstinę ir paskesniąją finansų kontrolę;
 • atlieka archyvo turto apskaitą;
 • teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus ir susijusią informaciją; užtikrina šių dokumentų pateikimą nustatytais terminais;
 • rengia programų sąmatų projektus, teikia siūlymus dėl gautų asignavimų naudojimo prioritetų;
 • rengia pažymas apie buvusių darbuotojų, kurių asmens sąskaitų kortelės apie darbo užmokesčio apskaičiavimą saugomos archyvo archyve, draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio draudimo pensijai apskaičiuoti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant archyvo metų veiklos planą;
 • rengia įsakymų turto valdymo klausimais projektus ir teikia juos archyvo direktoriui;
 • rengia skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos archyvo direktoriui;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio archyvo direktoriaus pavedimus.
 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonominį išsilavinimą, profesinių žinių ir darbo patirtį finansų valdymo, planavimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje valstybės įstaigose;
 • gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti organizuoti skyriaus darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių , mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:27