Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Jovita Vaineikienė

2018-12-31

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;
 • teikia informaciją apie archyvo vykdomą veiklą, saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • atlieka fondų tvarkymą, pertvarkymą ir papildymą bei aprašo priimtus saugoti dokumentus
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir archyvo vadovybės pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos krypties išsilavinimą bei profesinių žinių;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį   administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • dirbti Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
  žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
  mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu, rusų ir lenkų kalbas įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu.
 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:24