Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Loreta Jonušaitė

2019-04-23

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • supažindina tyrinėtojus su Archyvo skaityklų darbo tvarka ir taisyklėmis;
 • teikia informaciją tyrinėtojams apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų turinį ir informacijos paieškos sistemas;
 • apmoko tyrinėtojus dirbti su mikrofilmų skaitymo aparatais bei naudotis skaitmeninių dokumentų kopijų baze;
 • pildo ir tvarko skaityklos lankytojų apskaitos dokumentus Integralioje administracinių paslaugų sistemoje IAPS;
 • tvarko tyrinėtojų asmens bylas;
 • kontroliuoja tyrinėtojų elgesį dokumentų bei mikrofilmų ir skaitmeninių dokumentų skaityklose;
 • kontroliuoja tyrinėtojams išduodamus ir tikrina grąžinamus apyrašus, bylas ir mikrofilmus;
 • priima tyrinėtojų užsakymus dokumentų kopijavimui ir organizuoja jų kopijavimą iš dokumentų originalų, mikrofilmų ir skaitmeninių dokumentų kopijų bazės;
 • apmoko tyrinėtojusnaudotis Archyvo fotografavimo įranga;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinį arba socialinių mokslų);
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius Nacionalinio Dokumentų fondo dokumentų naudojimą, apskaitą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus.
 • mokėti skaityti ir suprasti Archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba, mokėti vieną ES kalbų.

 

- - -

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-07-02 14:31