Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Marina Baniusevič

2017-02-28

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • išduoda bylas Archyvo darbuotojams ir tyrinėtojams;
 • priima bylas iš Archyvo darbuotojų ir tyrinėtojų, padeda jas į vietą saugyklose;
 • registruoja ir teikia žinias Skyriaus vyriausiajam archyvistui, atsakingam už Archyvo dokumentų fizinės būklės užtikrinimą, apie bylas, kurias reikia restauruoti, įrišti ir dezinfekuoti;
 • numeruoja bylų lapus ir patikrina bylų lapų numeraciją;
 • sudeda bylas ir dokumentus į aplankus ir dėžutes;
 • tikrina bylų fizinę būklę ir kiekį, atlieka nerastų bylų paiešką;
 • kontroliuoja ir fiksuoja saugyklų mikroklimato rodmenis;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštesnįjį arba vidurinį išsilavinimą, specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų saugojimą, tvarkymą, apskaitą ir naudojimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • mokėti skaityti ir suprasti Archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba.

 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-03-06 11:10