Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Neringa Banevičienė

2018-12-31

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia archyvo dokumentų pagrindu informaciją ir konsultacijas institucijoms ir asmenims teisės norminių aktų nustatyta tvarka.
 • organizuoja pažymų archyvo dokumentų pagrindu rengimą, patvirtintų dokumentų kopijų, išrašų institucijų ir asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui išdavimą, teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
 • rengia archyvo dokumentų pagrindu dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas, vykdo jų sklaidą elektroninėje erdvėje;
 • rengia archyvo dokumentų informacijos paieškos priemones;
 • ruošia metodinius nurodymus archyvo dokumentų aprašymo tobulinimo ir jų informacijos paieškos priemonių rengimo;
 • teikia metodinę pagalbą skyriaus darbuotojams, juos konsultuoja bei kontroliuoja jų darbą;
 • teikia skyriaus vedėjui ir archyvo vadovybei darbų programas, norminių ir metodinių dokumentų projektus dėl dokumentų informacinių paieškos sistemų kūrimo bei tobulinimo;
 • teikia skyriaus vedėjui darbo ataskaitas bei atsiskaityto už kuruojamų skyriaus darbų atlikimą;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jam laikinai nesant;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės archyvų sistemoje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įformavimo reikalavimus;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu. Mokėti rusų ir lenkų kalbas įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:22