Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Oksana Krivenko-Bužinskaja

2018-07-03

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją personalo klausimais;
 • registruoja įsakymus personalo valdymo klausimais Archyvo registruose;
 • rengia Archyvo direktoriaus įsakymų projektus veiklos organizavimo klausimais;
 • tvarko ir administruoja Archyvo veiklos duomenis informacinėse sistemose;
 • konsultuoja Archyvo darbuotojus dėl vidaus dokumentų parengimo ir jų teisingo pateikimo per EDV „Avilys“;
 • rengia Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje archyvo registrų sąrašą ir dokumentacijos planą;
 • stebi ir kontroliuoja dokumentacijos plano bylų ir registrų teisingą naudojimą archyvo darbuotojų veikloje;
 • tvarko Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus;
 • administruoja Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos tinklapyje Archyvo struktūros ir kontaktų bei Archyvo administracinę informaciją;
 • vykdo kitus Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą bei specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbą pagal darbo sutartis, įstaigos tvarkomų registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
 • turėti patirties tvarkant Valstybės tarnautojų registrą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir teikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti rusų ir lenkų, bei vieną iš Europos Sąjungos kalbų pradedančiojo vartotojo lygmeniu (A1 lygiu);
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija.

 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-07-02 09:37