Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Valentina Ravoit

2017-05-30

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • tvarko ir aprašo priimtus saugoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus;
 • atlieka fondų tvarkymą, pertvarkymą ir papildymą;
 • rengia skyriui priskirtų dokumentų informacijos paieškos priemones;
 • teikia skyriui priskirtų dokumentų pagrindu informaciją, pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas institucijoms ir asmenims jų prašymų tema teisės aktų nustatyta tvarka;
 • informuoja skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir skyriaus funkcijomis.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius skyriui priskirtų dokumentų apskaitą, tvarkymą ir naudojimą;
 • sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • turėti aukštesnįjį arba vidurinį išsilavinimą.
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.
 • mokėti rusų ir lenkų kalbas.
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus.

 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2018-04-25 13:48