Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Teresa Pečinikova

2017-02-28

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • išduoda Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų mikrofilmus Archyvo darbuotojams ir tyrinėtojams;
 • priima mikrofilmus iš Archyvo darbuotojų ir tyrinėtojų, padeda juos į vietą saugyklose;
 • racionaliai išdėsto mikrofilmų fondus saugyklose, atlieka pakeitimus mikrofilmų fondų topografijoje;
 • kontroliuoja mikrofilmų bei mikrofilmų dėžučių fizinę būklę, atnaujina nusidėvėjusius užrašus;
 • kontroliuoja ir fiksuoja saugyklų mikroklimato rodmenis;
 • informuoja skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis;
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštesnįjį arba vidurinį išsilavinimą, specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės dokumentų naudojimą, apskaitą, tvarkymą ir saugojimą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • mokėti skaityti ir suprasti Archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba.

 

- - -

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2017-11-24 13:49