Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Vaiva Šimanskienė

2017-02-28

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • supažindina tyrinėtojus su darbo Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų mikrofilmų ir skaitmeninių dokumentų skaitykloje tvarka bei taisyklėmis;
 • apmoko tyrinėtojus dirbti su mikrofilmų skaitymo-kopijavimo aparatais bei naudotis skaitmeninių dokumentų kopijų baze;
 • kontroliuoja tyrinėtojams išduodamus ir tikrina grąžinamus mikrofilmus bei informuoja Skyriaus vedėją apie sugadintus mikrofilmus;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie mikrofilmų skaitymo-kopijavimo aparatų gedimus;
 • kontroliuoja tyrinėtojų elgesį mikrofilmų skaitykloje;
 • organizuoja ir gamina kopijas iš Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų mikrofilmų ir skaitmeninių dokumentų kopijų bazės tiek į popierinę, tiek į skaitmeninę laikmenas, pildo kopijų apskaitos žurnalą;
 • pildo ir tvarko mikrofilmų ir skaitmeninių dokumentų skaityklos lankytojų apskaitos dokumentus Integralioje administracinių paslaugų sistemoje IAPS;
 • tvarko tyrinėtojų asmens bylas;
 • informuoja skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštesnįjį arba vidurinį išsilavinimą, specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų naudojimą, apskaitą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus.
 • mokėti skaityti ir suprasti Archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba, mokėti vieną ES kalbų.

 

- - -

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2017-11-24 13:31