Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Violeta Pansevič

2019-07-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia archyvo dokumentų pagrindu informaciją ir konsultacijas institucijoms ir asmenims teisės norminių aktų nustatyta tvarka.
 • pildo fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema archyvo dokumentų pagrindu, teikia jiems patvirtintas dokumentų kopijas ir išrašus teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
 • aprašo archyvo dokumentus, rengia ir tobulina dokumentų informacijos paieškos sistemas (fondų apyrašus; pažymas apie fondus; asmenvardžių, vietovardžių, dalykines rodykles ir kt.);
 • vykdo dokumentų sklaidą telekomunikacijos priemonėse ir virtualioje erdvėje;
 • rengia dokumentų publikacijas, informacinius leidimus, parodas;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, rengimą, aprašymą, tvarkymą ir naudojimą bei informacijos teikimą;
 • gebėti aiškiai, logiškai, sklandžiai žodžiu ir raštu dėstyti mintis, bendrauti;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • mokėti rusų ir lenkų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, gebėti skaityti ir suprasti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio dokumentus.
 

 ---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-07-08 08:54