P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Darbuotojai

Arvydas Čiurlionis

Šias pareigas einants darbuotojas atlieka tokias funkcijas:

1. atlieka Filialo pastato ir patalpų, šilumos, dujų, vandentiekio, kanalizacijos, ir kito Filialo turto (inventoriaus) priežiūrą;

2. atlieka techninius darbus, susijusius su Filialo pastatų eksploatacija;

3. prižiūri ir remontuoja sanitarinius įrenginius;

4. prižiūri ir remontuoja Filialo tarnybinį automobilį;

5. prižiūri ir remontuoja Filialo pastato vidaus elektros elektros ūkį;

6. prižiūri ir remontuoja Filialo turimą kompiuterinę techniką;

7. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, siekiant Filialo tikslų bei uždavinių įgyvendinimo.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti tokius reikalavimus:

1. gerai žinoti elektros ūkio ir silpnų srovių vidaus tinklų eksploatacijos ir priežiūros taisykles;

2. turėti pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingam už elektros ūkį, jį prižiūrėti ir eksploatuoti;

3. turėti elektriko kvalifikaciją ir darbo patirtį;

4. išmanyti kompiuterinėje technikoje;

5. mokėti prižiūrėti automobilį ir atlikti smulkų jo remontą;

6. mokėti savarankiškai priimti sprendimus nustatant darbų eiliškumą šalinant vandentiekio, elektros vidaus tinkluose ar kitus gedimus;

7. būti pareigingam, darbščiam, sąžiningam, taupiam, savo darbe griežtai laikytis Darbo saugos taisyklių.

_____________________________________

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 16:43