M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. (8 45) 46 15 37, faks. (8 45) 46 15 37,
el. p. panevez.aa@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

Skaitykla

Su archyve saugomais dokumentais skaitytojai gali susipažinti kiekvieną darbo dieną 8-17 val., penktadieniais 8-15.45 val., pietų pertrauka 12-12.45 val. Dokumentų paieškai skaitytojai gali naudotis Elektroninio archyvo informacine sistema, 1998 m. išleista archyvo fondų rodykle, fondų apyrašais. Skaitytojų prašymu archyve daromos dokumentų kopijos, už jų pagaminimą apmokėjus nustatyta tvarka. Telefonas pasiteiravimui (8 45) 58 31 58.

 

Skaityklos teikiamas paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

 

1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 patvirtintas Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas bei prašymo susipažinti su archyve saugomais dokumentais forma, dokumentų užsakymo lapo forma ir prašymo pagaminti dokumentų kopijas forma.

 

2. Panevėžio apskrities archyvo direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.V1-1 „Dėl dokumentų fotografavimo Panevėžio apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Dokumentų fotografavimo Panevėžio apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašas bei prašymo leisti fotografuoti dokumentus forma.

 

------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2014-03-07 12:27