Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Valda Balčiūnienė (vaiko priežiūros atostogose)

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų, bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir naudojimą, vertinimą ir teikti išvadas;
 • atlika valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams dokumentų valdymo irnaudojimoklausimais;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvui sąrašo tikslinimo ir papildymo bei archyvo veiklos planavimo;
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant archyvo dokumentų informacines paieškos sistemas.
 • atlieka Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos archyve, vertės ekspertizę, dalyvauja archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbe; 
 •  dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, dokumentų valdymo organizavimo ir archyvų darbo klausimais projektų;
 • priima rašytinius asmenų prašymus ir skundus;
 • teikia asmenų prašomą informaciją apie archyvo veiklą ir paklausimų sprendimo archyve procedūrą;
 • informuoja asmenis apie institucijas, kompetentingas spręsti jiems rūpimus klausimus;
 • juridinių ir fizinių asmenų prašymu rengia pažymas ir kitus oficialius dokumentus, jų kopijas archyve saugomų dokumentų pagrindu;
 • vykdo kitus archyvo direktoriaus pavedimus.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų išsilavinimą ir darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • būti susipažinusiam su Elektroninio archyvo informacine sistema ir mokėti administruoti šią informacinę sistemą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti kompiuteriu pagal Bazinės kompiuterinio raštingumo programos reikalavimus;
 • žinoti archyvo dokumentų sudėtį ir turinį, informacines paieškos sistemas;
 • mokėti valdyti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nuolat kelti kvalifikaciją;
 • būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis, laikytis etikos normų.

 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2019-05-28 08:15