Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Ausma Beinoravičienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir naudojimą, vertinimą ir teikia išvadas;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams dokumentų valdymo irnaudojimoklausimais;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo tikslinimo ir papildymo bei archyvo veiklos planavimo;
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant archyvo dokumentų informacines paieškos sistemas;
 • tvarko Valstybės tarnautojų registrą;
 • atlieka Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos archyve, vertės ekspertizę, dalyvauja archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbe;
 • dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, dokumentų valdymo organizavimo ir archyvų darbo klausimais projektų;
 • pavaduoja vyriausiąjį specialistą, atsakingą už archyvo išduodamų pažymų rengimą;
 • vykdo kitus archyvo direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • mokėti valdyti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir naudojimo srityje;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu atvirojo kodo programiniu paketu);
 • žinoti archyvo dokumentų sudėtį ir turinį, informacines paieškos sistemas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nuolat kelti kvalifikaciją;
 • būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 11:55