Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Virginijus Nekrašas

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • padeda direktoriui įgyvendinti Archyvo funkcijas, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus, organizuoti Archyvo vidaus administravimą;
 • pataria Archyvo direktoriui priimant ir įgyvendinant sprendimus,susijusius su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų įstatymų įgyvendinimu;
 • laikinai nesant Archyvo direktoriui, gavęs įgaliojimus, atlieka direktoriaus funkcijas;
 • dalyvauja rengiant Archyvo veiklos planus ir ataskaitas, organizuoja ir kontroliuoja norminių dokumentų archyvo darbo klausimais projektų rengimą;
 • užtikrina dokumentų valdymo priežiūrą valstybės ir vietos savivaldos institucijose ir įstaigose;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų ir įstaigų teisės aktų, norminių bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, naudojimą, ekspertizę, vertinimą ir teikia išvadas;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų bei įstaigų dokumentų valdymo ir naudojimo, archyvų būklės patikrinimus, teikia metodinę ir praktinę pagalbą institucijų bei įstaigų darbuotojams dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose ir įstaigose;
 • kaupia informaciją apie archyvo profilio dokumentus, jų saugotojus, teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui pasiūlymus dėl Archyvo fondų papildymo;
 • vykdo kitus Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešajį administravimą, informacijos teikimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, turimų materialinių – finansinių išteklių valdymą ir naudojimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą ir teisės aktų rengimo tvarką;
 • mokėti valdyti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu atvirojo kodo biuro programiniu paketu);
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 11:54