Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Ramutė Kavaliauskaitė

2019-10-01

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų, bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir naudojimą, vertinimą ir teikia išvadas;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;
 • derina valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus į Filialą, pateiktus apskaitos dokumentų duomenis;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvui sąrašo tikslinimo ir papildymo bei Filialo veiklos planavimo;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais;
 • atlieka Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos Filiale, vertės ekspertizę, dalyvauja archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbe;
 • konsultuoja Filialo valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais, dalyvauja Filialo komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • teikia pasiūlymus rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, naudojimą ir perdavimą valstybės archyvams, projektams;
 • organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nuolat saugomų dokumentų perdavimą Filialui;
 • tvarko Filialui perduodančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių priežiūros bylas;
 • vykdo kitus su Filialo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Šiaulių regioninio valstybės archyvo strateginiai tikslai.

________________________

 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2019-11-21 14:19