Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Leonas Kaziukonis

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • sprendžia filialo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už filialui nustatytų veiklos tikslų gyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;
 • dalyvauja užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja užtikrinant kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;
 • užtikrina Archyvo direktoriaus pavedimų vykdymą;
 • teikia Archyvo direktoriui metiniam veiklos planui reikalingus duomenis;
 • teikia Archyvo direktoriui veiklos ir finansinėms ataskaitoms reikalingus duomenis;
 • Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
 • tikrina Archyvo direktoriaus priimtų įsakymų vykdymą;
 • pasirašo filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų rengiamus raštus;
 • koordinuoja ir kontroliuoja filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;
 • teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų ir pašalpų skyrimo;
 • užtikrina racionalų ir taupų turto naudojimą;
 • informuoja visuomenę apie filialo veiklą;
 • atlieka kitas Archyvo direktoriaus pavestas funkcijas.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių  ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais, viešąjį administravimą, materialinių išteklių valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą ir teisės aktų rengimo tvarką;
 • mokėti savarankiškai organizuoti savo bei kolektyvo veiklą;
 • turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, gebėti numatyti filialo veiklos strategiją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 10:53