Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Svetlana Macienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • priima valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perduodamus dokumentus į filialą saugojimui, atlieka priimamų dokumentų kieko ir būklės tikrinimą;
 • užrašo byloms jų apskaitos šifrus, bylas sudeda į dėžutes, ant jų pažymi bylų apskaitos duomenis, sudeda į dokumentų saugyklų lentynas, užpildo fondų topografines korteles, duomenis suveda į informacines sistemas;
 • perduoda institucijoms laikinam naudojimui filiale saugomus dokumentus, kontroliuoja jų grąžinimą, organizuoja nerastų bylų paiešką, veda tvarkytinų ir restauruotinų bylų apskaitą, nustato fondus, kuriuos reikia pertvarkyti.
 • pertvarko filiale saugomus dokumentų fondus, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, rengia bylų apskaitos dokumentų projektus, teikia juos derinimui.
 • rengia ir tobulina filialo informacines paieškos sistemas, dalyvauja filialo ekspertų komisijos, darbo grupių veikloje;
 • laikinai nesant vyresniojo specialisto, atrakina ir užrakina saugyklas, fiksuoja saugyklų temperatūros ir drėgmės parodymus, išduoda bylas iš saugyklų bei jas sugrąžintas sudeda atgal į lentynas;
 • vykdo kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui. 

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos apsaugą ir teikimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų. 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 16:00