Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Dalia Miliukaitė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • atlieka filialui priskirtų valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir naudojimą, vertinimą ir teikia išvadas;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvui sąrašo tikslinimo ir papildymo;
 • organizuoja valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimą archyvui;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais;
 • dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su dokumentų valdymu ir naudojimu;
 • nesant filialo vedėjo, archyvo direktoriui įgaliojus, atlieka filialo vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus su archyvo ir filialo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio archyvo direktoriaus, filialo vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą, turėti gerus bendravimo įgūdžius;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų arba rusų) B1 lygiu.

 

  


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2019-05-28 08:14