Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Rimvydas Petrauskas

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • tvarko priimtų ir filiale saugomų dokumentų fondų apskaitos dokumentus (fondų lapus, fondų bylas, bylų apyrašus, fondų korteles);
 • pildo fondų registrą, pasikeitimų fonduose apskaitos žurnalą, bylų apyrašų apskaitos žurnalą, rengia filiale saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per metus ataskaitą;
 • renka ir kaupia duomenis apie filiale saugomų dokumentų fondų sudarytojus, rengia pažymas apie dokumentų fondus ir fondų papildymą;
 • tikrina filiale saugomų dokumentų fizinę būklę ir kiekį, surašo patikrinimo, klaidų apskaitos dokumentuose taisymo ir kitus aktus, kurių pagrindu keičiami apskaitos duomenys;
 • kaupia duomenis Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje apie archyve saugomus dokumentus, papildo ir atnaujina aprašus, įkelia skaitmeninį vaizdų turinį;
 • administruoja archyvo kompiuterinį tinklą, atlieka kompiuterinės įrangos priežiūrą, teikia siūlymus dėl įrangos poreikio ir įsigijimo;
 • remontuoja kompiuterinę techniką arba organizuoja remonto darbus, diegia technines ir programines priemones darbo vietoje, konsultuoja filialo darbuotojus;
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant filialo informacines paieškos priemones ir sistemas, administruoja Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);
 • administruoja filialo internetinį puslapį, planuoja ir atsiskaito už atliktą darbą;
 • vykdo kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui. 

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos apsaugą ir teikimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų. 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 16:04