Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Genė Streikuvienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • priima užsakymus ir išduoda bylas iš saugyklų, veda išduodamų bylų apskaitą, kontroliuoja jų grąžinimą, sudeda grąžintas bylas į lentynas saugyklose;
 • atlieka saugomų dokumentų kiekio ir būklės tikrinimą, nerastų bylų paiešką, pirminį dokumentų konservavimą, jų susiuvimą, bylų lapų numeravimą;
 • vykdo saugyklų mikroklimato parametrų stebėjimą ir registravimą, palaiko saugyklose reikiamą temperatūrą, drėgmę ir tvarką, rakina saugyklų duris ir antspauduoja;
 • planuoja ir atsiskaito už atliktą darbą;
 • atlieka kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą; finansų valdymą, planavimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų. 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 16:07