Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Genė Streikuvienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • priima užsakymus ir išduoda bylas iš saugyklų, veda išduodamų bylų apskaitą, kontroliuoja jų grąžinimą, sudeda grąžintas bylas į lentynas saugyklose;
 • atlieka saugomų dokumentų kiekio ir būklės tikrinimą, nerastų bylų paiešką, pirminį dokumentų konservavimą, jų susiuvimą, bylų lapų numeravimą;
 • vykdo saugyklų mikroklimato parametrų stebėjimą ir registravimą, palaiko saugyklose reikiamą temperatūrą, drėgmę ir tvarką, rakina saugyklų duris ir antspauduoja;
 • planuoja ir atsiskaito už atliktą darbą;
 • atlieka kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą; finansų valdymą, planavimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų. 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 16:07