Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Aistė Somkinė

2019-01-01

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ar dalyvauja rengiant vaizdo ir garso dokumentų valdymą ir perdavimą valstybės archyvams reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • dalyvauja rengiant dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • prižiūri nacionalinių filmų originalios medžiagos saugojimo organizavimą įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu kontroliuoja, kaip valstybės archyvai laikosi teisės aktuose nustatytų dokumentų saugojimo organizavimo, vaizdo ir garso dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų;
 • koordinuoja Lietuvos kino paveldo (įskaitant ir Valstybės kino metraščio) kaupimą ir saugojimą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kompetenciją;
 • koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų išsaugojimo (restauravimo, mikrofilmavimo ir kt.) priemonių įgyvendinimą valstybės archyvuose;
 • vertina valstybės archyvų per Elektroninio archyvo informacinę sistemą pateiktus apskaitos dokumentų duomenis ir teikia dėl jų pastabas ar siūlymus;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių vaizdo ir garso dokumentų valdymo ir šiems dokumentams valdyti skirtų informacinių sistemų taikymo praktiką;
 • pagal kompetenciją dalyvauja palaikant ryšius ir bendradarbiaujant su užsienio valstybių archyvų institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • konsultuoja vaizdo ir garso dokumentų valdymą ir perdavimą toliau saugoti reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

  

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 1 metų dokumentų ir archyvų valdymo srities viešajame sektoriuje darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, dokumentų ir archyvų valdymą;
 • žinoti dokumentų valdymo srities tarptautinius standartus;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-04-12 13:15