Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Andrius Zilnys

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 • rengia ar dalyvauja rengiant LVAT valdomų informacinių sistemų valdymą bei valstybės archyvų skaityklų darbą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų valdymo ir naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • kontroliuoja, kaip valstybės archyvai laikosi valstybės archyvų skaityklų darbo organizavimo reikalavimų, teikia siūlymus dėl valstybės archyvų skaityklų darbo tvarkos tobulinimo;
 • vykdo LVAT valdomų valstybės informacinių sistemų ir dokumentų valdymo sistemos administratoriaus funkcijas, kaupia informaciją ir teikia siūlymus dėl LVAT valdomų informacinių sistemų plėtros;
 • tvarko informaciją LVAT interneto svetainėje, administruoja LVAT socialinių tinklų paskyrą, teikia informaciją valstybės archyvų interneto svetainių administratoriams;
 • teikia konsultacijas valstybės archyvų interneto svetainių administratoriams;
 • koordinuoja ir kontroliuoja, kaip teikiamos LVAT dokumentų valdymo sistemos ir LVAT valdomų valstybės informacinių sistemų techninės priežiūros paslaugos, teikia konsultacijas sistemų naudotojams;
 • atlieka informacinių technologijų srities ar LVAT valdomų informacinių sistemų ir priemonių techninės priežiūros paslaugų mažos vertės viešuosius pirkimus;
 • pagal kompetenciją atstovauja LVAT Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, kuriuose svarstomi valstybinei archyvų sistemai aktualūs informacinių sistemų klausimai;
 • pagal kompetenciją dalyvauja palaikant ryšius ir bendradarbiaujant su užsienio valstybių archyvų tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • pavaduoja LVAT valstybės tarnautoją, atsakingą už aprašų duomenų Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje tvarkymą, vertinimą ir valstybės archyvų pateiktų jų saugomų dokumentų aprašų aprobavimą;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą arba fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, dokumentų ir archyvų valdymą ir naudojimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą, turėti gerus bendravimo įgūdžius;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

 

 _ _ _

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-03-01 11:43