Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Daiva Lukšaitė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 • organizuoja skyriaus veiklą, atsako už skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, pagal skyriaus kompetenciją atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą, reikalingų teisės aktų parengimą;
 • rengia ar dalyvauja rengiant dokumentų ir archyvų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui pasiūlymus dėl dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities reglamentavimo;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu kontroliuoja, kaip administruojamas Nacionalinis dokumentų fondas;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu kontroliuoja, kaip valstybės archyvai prižiūri teisės aktuose nustatytų dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, prieigos prie dokumentų užtikrinimo reikalavimų įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant Europos Sąjungos dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities teisės aktų vykdymą Lietuvoje;
 • pagal kompetenciją atstovauja LVAT Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose svarstomi dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimai;
 • pagal kompetenciją dalyvauja palaikant ryšius ir bendradarbiaujant su užsienio valstybių archyvų institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • teikia informaciją ir konsultuoja dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimais valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir įmones, LVAT ir valstybės archyvų valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • teikia informaciją dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimais nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims;
 • pavaduoja Lietuvos vyriausiąjį archyvarą jo nesant;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • vertina skyriaus valstybės tarnautojų parengtus dokumentų projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų veiklos rezultatus, Lietuvos vyriausiajam archyvarui teikia siūlymus dėl jų skatinimo, informuoja apie nusižengimus;
 • duoda pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, juos konsultuoja, kontroliuoja, kaip vykdomi duoti pavedimai;
 • nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;
 • pagal kompetenciją atstovauja skyriui;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų ir archyvų valdymą ir naudojimą;
 • gebėti savarankiškai vertinti ir apibendrinti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities problemas;
 • turėti 2 metų darbo patirtį dokumentų ir archyvų valdymo srityje;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, mokėti bendrauti, gebėti greitai suvokti situaciją ir priimti sprendimus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B1 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

 

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 12:56